This is a free Purot.net wiki

  • View:

2. lähipäivä

Sisältöalue

29.2.2012 Merikoulu, Rauma (Suojantie 2 )

AC-etäyhteydellä mukana muutamia osallistujia. Yhteys avataan 11:50 osoitteessa http://winnova.adobeconnect.com/koulutus. AC-etäyhteyttä hoitaa Aki Heino.

12.00

Aloitus ja lyhyesti esittelyt, hankkeesta ja kouluttajista

12.10

Aloituskeskustelu: Tilanne, Tämän hetken OmaProfiilin tulokset (Merja S.) Meneillään olevien kehittämishankkeiden tarkistus, miten OpenPäivitys nivelletään parhaalla tavalla näihin.

Sovitaan etätehtävien palautustavoista ja viestintäkanavista, esitellään Edula. www.edula.fi Edulaan voi myös kirjautua.

WinNovan oma paikka on purot.net -wiki. https://open-paivitys-winnova.purot.net/

Osallistujatiedot lomakkeella. Täytä tämä, jos et vielä ole täyttänyt.

13:00

Facebook-ryhmä opetuksessa ja ohjauksessa. Etäesittely Anne Rongas. Tutustuminen ja ideointia. MindMeister-miellekartan käyttöön tutustuminen tarvittaessa. Tallenne Annen esityksestä https://winnova.adobeconnect.com/_a917587675/p8tzuj3f658/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Demo-ryhmä (voi käyttää ihan oikeaan ajatuskehittelyyn ja ryhmäoppimiseen): Mobiilit ammatillisessa

https://docs.google.com/present/view?id=ddrw6qz2_3349zncjvjfc

13.45 jaloittelu + kahvitauko

14.00

Esimerkkejä toimintamalleista:

Wikien ja blogien käyttö herätti innostumista ja siitä juteltiin pitkään.

Tsekattiin sähköpostitse jaettu tehtävä:

- mieti omaa nykyistä TVT-käytön toimintamalliasi, analysoi sitä ja aseta itsellesi tavoite
- Mieti 3-5 konkreettista TVT-ideaa, mitkä osat voisin korvata seuraavassa opettamassasi jaksossa.
- KIRJAA analyysisi vaikkapa Google-dokumenttiin (tai muuhun), JA OTA MUKAAN

15.15 etätehtävistä sopiminen

ETÄTEHTÄVÄ 3: Koulutustoteutuksen suunnittelu ja valmistelu
- sisältöjen käsikirjoitus
- materiaalien valmistus
- verkko- ja mobiiliympäristöt ja didaktiset käyttöliittymät
- ohjauskäytännöt
- Tukimateriaalien yms. toteutus
- Aikataulutus
- Kohderyhmät / Koulutusryhmät

ETÄTEHTÄVÄ 4:

Mikä muuttuu? Videoleikkeitä, keskustelua niiden pohjalta, keskustelun koontia käsitekarttatyökalulla (MindMeister).  MindMeister-työkalun käyttö (tuttu entuudestaan osalle, tutustutaan pareittain osaavamman kanssa, kokeillaan kartan jakaminen ja yhteistyöstäminen samaan karttaan). Ilmaisen MindMeister-tilin perustaminen (3 ilmaista karttaa, voit ladata karttoja koneellesi).

 

 

- - - - - -

Siirretään seuraavaan kertaan:

Seuraavaan kertaan jäivät:

Pintakilta ja Kiltakoulut -toimintamallinen ja somevälineiden esittely: Tavastian Pintakilta Original.

  • Jäsentävä diasarja aiheesta (itsenäiseen tutustumiseen): Some oppimisympäristönä, Minna Taivassalo-Salkosuo 2010.
  • Muita hyviä toimintamalleja (lyhyt esittely, kooste omatoimista tutustumista varten, alustavasti Sometus-wikistä).
  • Avoimet sisältöresurssit, joita voi käyttää vapaasti.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

testi grabe
GRABE   (08.03.2012 15:24)
  Reply

toimii
anonymous   (29.02.2012 15:36)
  Reply

homma toimii
hautalaop   (29.02.2012 12:51)
  Reply

testi
anonymous   (29.02.2012 12:48)
  Reply