This is a free Purot.net wiki

  • View:

4. Lähipäivä

Sisällöt

Torstaio 26.4. klo 12 - 15:30 Pori 

(OPK1, Otavankatu 5 B, 2. krs.) 

AC-etäyhteys tarpeen mukaan. Yhteys avataan 11:55 osoitteessa http://winnova.adobeconnect.com/koulutus. AC-etäyhteyttä hoitaa Aki Heino.

12.00

Aloitus ja etätehtävien tsekkaus Edulasta.

12.10

13:00

13.45 jaloittelu + kahvitauko

14.00

Oppijan käyttöliittymän suunnittelu, oppijan PLE / PLV.

15.15 etätehtävistä sopiminen

ETÄTEHTÄVÄ 5: Koulutustoteutuksen suunnittelu ja valmistelu jatkuu
- sisältöjen käsikirjoitus
- materiaalien valmistus
- verkko- ja mobiiliympäristöt ja didaktiset käyttöliittymät
- ohjauskäytännöt
- Tukimateriaalien yms. toteutus
- Aikataulutus
- Kohderyhmät / Koulutusryhmät

 

Muita käsiteltäviä aihepiirejä:

  • Digitaaliset sisällöt, avoimet oppiresurssit, niiden löytäminen ja hyödyntäminen.
  • Käyttöehdot, tietoturva ja tekijänoikeudet.
  • Oppijan käyttöliittymän suunnittelu, oppijan PLE / PLV.
  • Edula: www.edula.fi Edulaan voi kirjautua omatoimisesti.
  • Jatketaan vertaisoppimisen ja autenttisen oppimisen aiheista.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@arongas Sovimmeko seuraavan lähipäivän Raumalle 29.8 vai miten se oli? Loman jälkeen hieman pätkii.. :-)
akiheino   (22.08.2012 14:34)
  Reply

@jarmotanskanen laitoin alustavan ohjelmapohjan 4. lähikertaa varten. Toiveita voi esittää @akiheino @LV55
arongas arongas   (28.03.2012 09:30)
  Reply