This is a free Purot.net wiki

  • View:

6. Lähipäivä

Porissa Otavankatu 25.9.2012

Viimeinen kokoontuminen Porissa Otavankatu 5 B:ssä klo 12.30 - 15.30.

Ohjelmassa on kaksi samaanaikaan menevää työpajaa. Ilmoittaudu Eijä Häyriselle, jos et ole vielä ilmoittautunut. Ehkä tästä on kutsu siellä teillä liikkunutkin.

Mobiililaite (android,iPad) klinikka Mobiililaitteen käytön  opettelua, kokemuksia, ideoita, vinkkejä.  Et tarvitse omaa mobiililaitetta, työskennellään ryhmässä jossa 2-3 osallistujaa käyttää samaa laitetta. kouluttaja Jarmo Tanskanen Valopi Oy/OpenPäivitys -hanke

Facebook ja Twitter opetuskäytössä
kouluttaja Anne Rongas/OpenPäivitys -hanke

Kahvitauko työskentelyn lomassa ryhmien oman aikataulun mukaan

Sopivassa välissä tai lopuksi katsomme OpenPäivitys kehittämiskohteiden tilanteet.

 

Muista täyttää sähköpostissa saamasi palautekysely. Tässä myös linkki.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username