This is a free Purot.net wiki

linkola

linkola (Jussi Linkola)

Jussi Linkola
Verkkoviestijä ja kiinnostunut ihmettelijä.

http://jml.kapsi.fi/jussi/
http://twitter.com/linkola
http://facebook.com/linkolaDescription

Webistä kiinnostunut ihmettelijä. Yhteistoiminnallisuus, verkkovälineet ja toimintamallit, musajutut.

Friends

1 friends

In all wikis

1 total friends


Wikis

2 total wikis

Wall

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.