This is a free Purot.net wiki

  • View:

Suunnittelu

Suunnittelukokoukset ja muistiot

  • 12.12.11 klo 12:30-14:30 ensimmäinen suunnittelukokous AC, läsnä Lasse Vallemaa, Eija Häyrinen, Aki Heino, Jarmo Tanskanen ja Anne Rongas.

 

Kaikki suunnittelumuistiot avoimesti tarkasteltavissa ja kommentoitavissa Google-dokumenttina.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username